SPRZEDAŻ INTERNETOWA
Andrzej
Szmurło
Kierownik Sprzedaży Internetowej tel. 516 055 113 e-mail: andrzej@meblownia.pl
Urszula
Piotrowska
Sprzedaż Internetowa tel: 509 866 809 e-mail: urszula@meblownia.pl
Anna
Rudecka
Sprzedaż Internetowa tel. 519 055 635 e-mail: anna@meblownia.pl
Ewa
Roszkowska
Sprzedaż Internetowa tel. 85 65 39 737 e-mail: ewa@meblownia.pl
SPRZEDAŻ STACJONARNA
Robert
Mikołajewski
Kierownik Sprzedaży Detalicznej tel. 505 103 106 e-mail: robert@hass.com.pl
Krzysztof
Oleksiuk
Sprzedaż Detaliczna tel. 85 67 55 985 e-mail: krzysiek@hass.com.pl
Jarosław
Baczewski
Sprzedaż Detaliczna tel. 85 67 55 985 e-mail: jarek@hass.com.pl
Piotr
Mielechowicz
Sprzedaż Detaliczna tel. 85 67 55 985 e-mail: piotr@hass.com.pl
MAGAZYN
Rafał
Oleksiuk
Kierownik Magazynu
Paweł
Kaczyński
Magazyn
Marcin
Mystkowski
Magazyn