SPRZEDAŻ INTERNETOWA
Andrzej Szmurło
Kierownik Sprzedaży Internetowej
Urszula Piotrowska
Sprzedaż Internetowa
Monika Horczak
Sprzedaż Internetowa
Ewa Roszkowska
Sprzedaż Internetowa
SPRZEDAŻ STACJONARNA
Robert Mikołajewski
Kierownik Sprzedaży Detalicznej
Krzysztof Oleksiuk
Sprzedaż Detaliczna
Jarosław Baczewski
Sprzedaż Detaliczna
Piotr Mielechowicz
Sprzedaż Detaliczna
MAGAZYN
Rafał Oleksiuk
Kierownik Magazynu
Paweł Kaczyński
Magazyn
Marcin Mystkowski
Magazyn
Radosław Tomczyk
Magazyn
Nasi dostawcy: